Almelo

Almelo, een stad met ruim 70.000 inwoners, is ontstaan in de 11e eeuw op een kruispunt van land- en waterwegen. Reeds in het jaar 1135 werd er voor het eerst melding gemaakt van Huis Almelo. Het hoofdgebouw zoals wij het thans kennen is van het jaar 1662. Sinds 1457 wonen de nakomelingen van de graven Van Rechteren Limpurg in het Huis Almelo.

Na het ontstaan van de stad is Almelo een levendig handelscentrum met schippers, vissers, boeren en ambachtslieden geworden, onder meer dankzij een gunstige ligging ten opzichte van land- en waterwegen. Tussen 1600 en 1800 waren er veel huisweverijen.

In 1795 besloot Napoleon dat alle rechtspraak en wetgeving een staatszaak waren. Als gevolg moest het gekoesterde Stadboek worden ingeleverd bij het provinciebestuur in Zwolle.

De komst van de stoommachine in 1830 zorgde er voor dat de textielproductie volledig fabrieksmatig werd. De infrastructuur werd verbeterd door aanleg van kanalen en spoorlijnen. Vanuit de wijde omgeving kwamen arbeiders naar Almelo waardoor het bevolkingsaantal snel toe nam.

Na de bloeiperiode van de textielindustrie zijn in Almelo heden ten dage hoogwaardig technologische bedrijven gevestigd. Sommige daarvan met hun oorsprong in de textiel.  Ook landhuizen en villa’s zoals de Bellinckhof herinneren ons nu nog aan welgestelde textielfamilies.  Veel textielfabrieken zijn verdwenen maar een aantal bijzondere gebouwen is behouden als eerbetoon aan de rijke textielindustrie van Almelo. Industriële gebouwen hebben plaats moeten maken voor woningen, winkels, cultuurvoorzieningen en veel groen. In 1992 ontving Almelo de Rijksprijs voor bouwen en wonen.

Almelo is van oudsher een havenstad en u kunt als u in het bezit bent van een pleziervaartuig afmeren in onze geheel nieuw aangelegde jachthaven. Almelo is ook een sportieve gemeente. Boegbeeld van de voetbalhistorie is eredivisieclub Heracles, de internationale sporthal IISPA is een ander voorbeeld. Almelo kent tal van sportclubs, o.a. voetbal, paardrijden, hockey, rugby, roeien, tennis en tal van indoor sporten. 

Verdere informatie: https://www.almelo.nl/ en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ncODnch3uiA