Voorwaarden 2019

Deelnemersvoorwaarden Cabriorit Lionsclub Almelo 23 juni 2019

1. De organisatie van de rit is in handen van Lionsclub Almelo

2. Deelname staat open voor bestuurders van ‘cabrio’s’, bijrijders  en passagiers

3. De aan deelname van de rit verbonden kosten dienen uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van de rit te zijn voldaan op

IBAN: NL69INGB0652328725 ten name van Lionsclub Almelo en onder vermelding van 'Lions Cabriorit 2019'

4. Annulering met terugbetaling van 100% van de kosten is mogelijk tot 30 dagen vóór aanvang van de rit; tot één week daarvoor wordt 50% gerestitueerd; daarna blijft de deelnemer 100% van de kosten verschuldigd. Het niet verschijnen bij het vertrekpunt op de dag zelf, wordt gelijkgesteld met annulering. Indien de aanmelding binnen 30 dagen vóór de aanvang van de rit plaatsheeft, wordt omgaande betaling op de aangegeven rekeningnummers van de organisatie verlangd.

5. Naast het recht tot deelname is in de prijs inbegrepen: ontvangst met koffie/thee en krentenwegge, de route, een rallyschild, de lunch, een lotnummer voor de loterij, de afsluitende borrel en eventueel door de organisatie of in overleg met haar door derden te verstrekken goederen of etens-/drankwaren. Optioneel tegen bijbetaling: een hotelovernachting voor of na de toerrit. Met de betaling van het deelnamegeld verklaart de deelnemer :

  • - akkoord te gaan met het feit dat de organisatie niet aansprakelijk is voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan deze toerrit;

  • - zich te houden aan geldende verkeersregels en de organisatie te vrijwaren voor eventuele gevolgen van verkeersovertredingen door de deelnemer begaan;

  • - zich te houden aan alle aanwijzingen die de organisatie vanuit veiligheidsoverwegingen geeft;

  • - deze voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen.

6. Tijdens de rit worden foto’s gemaakt die op de site en/of Facebookpagina van de Lionsclub Almelo worden gepubliceerd. Indien een deelnemer (m/v) tegen een dergelijke publicatie bezwaar heeft, wordt hij/zij verzocht dit vóór aanvang van de rit aan de organisatie bekend te maken.