Over Lions Clubs International

Serviceclubs vonden in de eerste decennia van de vorige eeuw hun oorsprong in de Verenigde Staten. Zo ook de Lions. Reeds in het midden van de 19e eeuw komt de naam 'lions' voor; clubs van mannen die zich bezighielden met de problemen van 'good governement and good citizenship'.
Onderling hulpbetoon stond daar bij voorop. Ook bestond er een groot aantal 'businessmen's circles', waarin groeps- en eigenbelang de overhand hadden. Melvin Jones

Melvin Jones                 

Het is de verdienste geweest van Melvin Jones, lid van zo'n 'circle', in te zien dat een grote groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van de gemeenschap in het algemeen. Hij wist een groot aantal groepen te bundelen onder de naam Association of Lions Clubs. De constituerende vergadering vond plaats in Dallas (Texas) in oktober 1917.
Nadat de eerste club buiten de Verenigde Staten (Canada) was ontstaan werd de naam gewijzigd in 'The International Association of Lions Clubs'.
Lions is de grootste NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) binnen de Verenigde Naties.
Na de eerste wereldoorlog ontstonden er ook clubs buiten het Amerikaanse continent. 

Het doel van de Lions Club

Het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren en het dienen van het algemeen welzijn, onder het motto 'We Serve'. Activiteiten berusten op onderlinge vriendschap, persoonlijke inzet en professionele inbreng.Organisatiestructuur

Iedere Lionsclub maakt zelfstandig deel uit van de internationale associatie. Een club telt +/- 30 leden. De clubs zijn georganiseerd in districten. Organisatievorm is de vereniging.We serve...is het motto van de Lions organisatie en het betekent ‘wij dienen’.